ředitel školy -
                                    K o n e č n ý  Vladimír

pedagogický sbor -
                                    B a ď u r o v á   Lenka
                                    Z á b r a n s k á  Lenka, TU 3.tř.
                                    M á l k o v á  Naděžda, TU 2.tř.
                                    V l a c h o v á  Lenka, TU 1.tř.

                                    Š v a r c   Vladimír, TU 7.tř.
                                    D y t r y c h o v á   Jana,
TU 8.,9.tř.
                                    P a l o v á  Alena 

                                    S m ě š n á  Ludmila
                                    N o v o s a d o v á  Lenka,TU 6.tř.

                                                          K o n e č n á  Šárka, N e s á z a l o v á Anna, TU 5.tř. 

                                    M i č ko v á   Petra, TU 4.tř.  

                                     C h y t i l o v á Iveta - MD       

správní zaměstnanci -
                                    K o b l i h o v á   Iva, hospodářka
                                    Ž e j d l í k o v á   Marie, účetní                                   
                                    O v č á č í k o v á   Jana, uklízečka
                                    S t r a p k o v á  Lenka, uklízečka
školní jídelna -
                                    C a p i l o v á  Jana, vedoucí
                                    C h r o m c o v á   Miroslava, kuchařka
                                    H a l e n č á k o v á   Lenka, kuchařka 
                                     

Administrace
© 2012 | zsrajnochovice.cz | ZŠ Rajnochovice 7.1