Učební plán  - 2009/10

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Skuteč. Minimum
 
 

  (II.st.)   (II.st.)
Český jazyk 9 9 8 8 8 5 5 5 5 20 15
Cizí jazyk I.     3 3 3 3 3 3 3 12 12
Cizí jazyk II.           1 1 2
4  
Matematika 5 5 5 5 5 4 4 4 4 16 16
Informatika           1
    1  
Prvouka 2 2 3                
Přírodověda       1 2            
Vlastivěda       2 2            
Chemie               2 2 4 4
Fyzika           1 2 2 1 6 6
Přírodopis           2 2 2 2 8 6
Zeměpis           2 2 2 2 8 6
Dějepis           2 2 2 2 8 6
Občanská v.           1 1 1 1 4 4
Vých. ke zdr.           1 1 1   3 4
Rodinná v.              
1 1  
Hudební v. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4
Výtvarná v. 1 1 1 2 2 2 2 1 2 7 6
Pracovní č. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4
Tělesná v. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 8 8
(Vol. - TK)             1
1 2  
(Vol. - Aj)                 1 1 6
                       
   Týdenní  21 21 24 25 26         117  
    dotace
29 30 31 31 121  
Administrace
© 2012 | zsrajnochovice.cz | ZŠ Rajnochovice 7.1