Hodnocení školního roku na naší škole z hlediska MPP


PŘÍLOHA  EVAULACE  PP 2011/2012 ZŠ RAJNOCHOVICE


V školním roce 2011/2012 proběhlo v naší škole plno různých akcí.

Pokračovali  jsme v organizování tvořivých dílen, kdy maminky ve spolupráci s paní družinářkou předváděly veřejnosti a rodičům s dětmi své dovednosti a učily je např. batikovat, plést košíky, zvonky, vyrábět obrázky ubrouskovou a prostřihovanou technikou, vyrábět bižuterii, malovat na hedvábí apod. Zahájili jsme také pro děti i veřejnost hodiny tancování s Markétou, naší bývalou žačkou, která navázala na předchozí Zumbu se Zuzkou. Pokračovali jsme v  akci Školní babička, která byla potěšující a dojemná pro babičky i děti. Přirozeně se tak setkávali učitelé, zástupci obce, rodiče i příbuzní, a zlepšovala se vzájemná komunikace. Družina společně s Rajnochovskými ženami, rodiči a MŠ uspořádala 2. ročník  velikonoční prodejní výstavky lidové tvořivosti. Tento školní rok byl výrazný tím, že žáci 9. třídy hodně  pomáhali mladším spolužákům, aktivně pro ně navrhovali různé akce a činnosti.

Dále jsme také úzce spolupracovali s rodiči dětí, ať už v tvořivých dílnách, při organizací akcí, nebo i

při návštěvě v jejich zaměstnání.

 

Jednorázové  akce

 

 

V září se ve dvou tvořivých dílnách zdobila trička a malovalo se na hedvábí.

 

Na podzim jsme opět vyhlásili výtvarnou soutěž Podzimníčci. Rodiče s dětmi vyrobili spoustu krásných lesních skřítků podzimníčků.

http://zsrajnochovice.cz/index.php?cont=fotogalerie&kategorie=14&rok=2012

 

Volili jsme již počtvrté krále naší školy ve volbách, které zorganizovala školní metodička Gajdošová opět ve spolupráci s panem učitelem Švarcem, třídním učitelem 9. třídy. Průběh byl tentokrát více slavnostní. Děti si tuto tradici čím dál více cení a  hodně ji prožívají.

Korunovaci krále předcházely tajné Volby, které proběhly v předcházejícím týdnu.

Každý žák z druhého stupně vždy napíše svůj tip, který  hází do hlasovací urny.Většina žáků bere zodpovědnost velmi vážně a hodně zvažuje, kterému ze svých nejstarších spolužáků dát svůj hlas. Kdo unese zodpovědnost starat se o druhé, protože být dobrým králem nebo i ředitelem, není jen mít práva, ale hlavně povinnosti. Králem se stal žák 9.třídy Ondřej Žídek a do funkce jej pasoval pan ředitel. Funkci mu předal předcházející král Filip Chromec. Na korunovaci se přišli podívat i bývalí žáci školy.

Velmi moudře si zvolil Ondra zástupkyni Sabinu Halajovou, která po celý rok vydatně pomáhala mladším a zastávala se i ženské části naší školy. Král dostal certifikát a knihu o své zemi a jejím okolí – Zlínský kraj.

Nový král pomáhal při různých školních činnostech a podílel se na rozhodování v některých  záležitostech, které se týkají jeho spolužáků. Má i určité výhody, například na oběd může chodit mezi prvními a může si vybrat, se kterým spolužákem chce sedět.

Král rozdal všem dary - bonbony a tzv. "rajdukát," který žák může vyměnit za jednu špatnou známku u kteréhokoliv učitele. Většina žáků školy králi osobně poblahopřála, a to i žáci z první třídy. Bylo to u některých první veřejné vystoupení před všemi žáky a celým učitelským sborem.

http://skolarajnochovice.rajce.idnes.cz/Korunovace/

 

Rodiče s dětmi opět vyráběli krásné podzimní skřítky Podzimníčky.

http://zsrajnochovice.cz/index.php?cont=fotogalerie&kategorie=14&rok=2012

 

V říjnu se v tvořivé dílně vyráběly ozdoby ze slaného  těsta.

 

Policie ČR ve všech jednotlivých ročnících uspořádala přednášku o bezpečném chování a trestní zodpovědnosti.

 

Žáci I.stupně navštívili Dopravní hřiště, jezdili na kole a poslechli si besedu s pracovníky hřiště.

http://zsrajnochovice.cz/index.php?cont=fotogalerie&kategorie=9&rok=2012

 

Koncem října jsme uspávali  broučky s lampiónovým průvodem. Děti se dívaly na rej tančících broučků na hřišti (maminky se světýlky tančily v rytmu zumby) a pak zachraňovaly broučky schované u kostela, které hlídali jejich podzimníčci.

Došli jsme ke studánce, kde uspaly broučky zpívající děti, a zanechali jsme jim tam dopis. Pod kostelem se děti v mrazivém počasí zahřály „rajnochovským rozehřívákem“, tzn. naším originálním čajem.

http://zsrajnochovice.cz/index.php?cont=fotogalerie&kategorie=15&rok=2012

 

Paní učitelka z I. třídy Lenka Vlachová pozvala rodiče na slavnostní předávání slabikářů.

http://skolarajnochovice.rajce.idnes.cz/Predavani_slabikaru/

 

Bývalý žák naší školy Jiří Čuba přišel za dětmi povykládat o minerálech a kamenech, které jsou jeho koníčkem  od dětství. Část své bohaté sbírky nám přenechal.

http://skolarajnochovice.rajce.idnes.cz/Beseda_o_mineralech/

 

V prosinci si žáci uspořádali Mikulášskou nadílku, při které žertovným způsobem popsali hříchy a dobré skutky žáků a učitelů naší školy.

http://skolarajnochovice.rajce.idnes.cz/Mikulasska_nadilka/

 

Před Vánocemi proběhla Vánoční dílna, kde děti s rodiči a veřejností vyráběli vánoční ozdoby-hvězdy z korálků a vánoční koule.

http://skolarajnochovice.rajce.idnes.cz/Vanocni_dilna/

 

Starší žáci zorganizovali pro mladší Soutěž o nejhezčího anděla nebo čerta.

http://skolarajnochovice.rajce.idnes.cz/Soutez_o_nejlepsiho_andela/

 

Koncem prosince opět starší žáci pozvali mladší děti na Mikulášskou diskotéku do  kulturního domu. Děti si zatancovaly a zasoutěžily za doprovodu diskotékové hudby a byla vyhodnocena výše uvedená soutěž.

http://skolarajnochovice.rajce.idnes.cz/Mikulasska_diskoteka/

 

Před Vánocemi jsme se šli povozit na místní lesní dráze.

http://skolarajnochovice.rajce.idnes.cz/Lesni_draha/

 

Navštívili jsme naši školní babičku Macákovou a pozvali ji na vánoční besídku.

http://skolarajnochovice.rajce.idnes.cz/U_skolni_babicky/#kino2011086.jpg

 

V družině proběhla Dílna se zdobením perníčků na jarmark.

http://skolarajnochovice.rajce.idnes.cz/Peceni_pernicku/

 

 

Vánoční hudební besídku našich žáků jsme společně s ZUŠ Bystřice pod Hostýnem spojili s Vánoční

besídkou pro rodiče.

 

Besídka byla plná tanečních, hudebních a dramatických vystoupení. V přísálí děti připravily s paní družinářkou jarmark plný svých vánočních výrobků, které bylo možné zakoupit.

http://skolarajnochovice.rajce.idnes.cz/Vanocni_besidka/

 

Před Vánocemi jsme jeli do kina do Valašského Meziříčí.

 

Začátkem února proběhl zápis do první třídy s Krtečkem.

http://skolarajnochovice.rajce.idnes.cz/Zapis_prvnacku_2012/

 

Další tvořivá dílna seznámila zájemce s drátkováním.

http://skolarajnochovice.rajce.idnes.cz/Dratkovani/

 

Devátá třída uspořádala pro mladší děti karneval masek, který opět výborně zorganizovala.

http://skolarajnochovice.rajce.idnes.cz/Karneval_2012/#karneval2012048.jpg

 

Další tvořivá dílna nás seznámila s tvořením obrázků enkaustikou, kterou nás prováděla maminka Hermanová.

Návštěvníci mohli také tradičně plést košíky s maminkou Vašinovou, stálou spoluorganizátorkou dílen.

http://skolarajnochovice.rajce.idnes.cz/Tvoriva_dilna/

 

Krásné krabičky děti vyráběly z materiálů od sponzorů.

http://skolarajnochovice.rajce.idnes.cz/Sponzori/

 

Naše děti také vystupovaly při Sousedském posezení a posezení s hasiči, které pořádá obec.

 

23. března jsme opět budili broučky.

Sešli jsme se ve škole. Pak jsme šli vzbudit broučky  ke studánce, kde náš žák Matěj Žídek zatroubil na trumpetu a doprovodila jej motýlí královna. Kouzelným klíčem otevřeli dvířka jaru.

Děti chodily budit broučky i do školního sklepení-dílen, každý statečný si donesl svítícího broučka. Poté si mohly jít posedět a zatancovat do školní jídelny. Během tancování si všichni prohlíželi vesničku Broučínkovice, do které nám přibyly nové domečky od dětí, např. domov důchodců, autodílna a další skvosty.  http://skolarajnochovice.rajce.idnes.cz/Buzeni_broucku_2012/#andersen2012043.jpg

 

 

Večer ještě pro některé žáky neskončil, protože nocovali ve škole v rámci Noci s Andersenem. Čekala je strašidelnější dobrovolná stezka odvahy, usínání s čtenou pohádkou a hlavně zábavný večer s pohádkovými postavami, který připravila paní obecní knihovnice Dita Uhříková. Napekla perníčky a děti se při pantomimě hodně nasmály a pobavily.

Významné ocenění, Nejlepší čtenář, dostal žák 4.třídy Jakub Gajdušek a cenu mu předala knihovnice. Zároveň byly do místní knihovny nakoupeny  knihy se strašidelnou tématikou, které rád čte.

http://skolarajnochovice.rajce.idnes.cz/Noc_s_Andersenem_2012/

 

Žáci naší školy vystupovali na Sousedském posezení s důchodci a ženami pod vedením paní družinářky Lenky Baďurové.

 

V další tvořivé dílně proběhlo znovu malování enkaustikou.

http://skolarajnochovice.rajce.idnes.cz/Tvoriva_dilna_brezen/

 

V dubnu všechny děti naší školy sbíraly odpadky v naší obci u příležitosti Dne Země.

http://skolarajnochovice.rajce.idnes.cz/Den_zeme

 

 

Velkolepý 2.ročník  Velikonoční výstavy zorganizovala naše paní vychovatelka Baďurová s místními ženami a maminkami. V kulturním domě byly vystaveny práce našich dětí a také jejich rodičů, dětí z MŠ, výrobky lidí z naší obce všeho druhu a také drobných pozvaných řemeslníků. Všechny návštěvníky opět potěšila bohatá nabídka.

http://skolarajnochovice.rajce.idnes.cz/Velikonocni_vystava/

 

Naše děti si vybraly tentokrát po třech školních babičkách  z Komárna, z Rajnochovic a z Podhradní Lhoty, kde zvolily i školního dědečka. Všem babičkám i dědečkovi donesly kytičku a pamětní listinu s dopisem. V každé obci nás doprovodili zástupci obecního úřadu.

http://skolarajnochovice.rajce.idnes.cz/Skolni_babicky/

 

 

 

Představení ke Dni matek bylo plné tancování, básniček a písniček pro maminky. Pan ředitel potom předal ocenění některým maminkám, rodinám a firmám za významnou pomoc naší škole.

http://skolarajnochovice.rajce.idnes.cz/Svatek_matek_2012#DSC07625.jpg

 

2.a 3. třída s paní uč. Málkovou si udělali Čarodějnický den.

http://skolarajnochovice.rajce.idnes.cz/3._a_4._trida/

 

Na výlet jsme se jeli podívat do Valašského Meziříčí k hasičům, na záchranku, do minizoo, muzea strašidel a na výstavu Arabela do zámku Lešná.S organizací nám pomohl tatínek pan Herman a dovezl nás tam autebusem tatínek pan Staněk.

 

4. a 5. třída s paní učitelkou Gajdošovou navštívila místní LDM  v poliklinice VM, potěšila nemocné babičky a dědečky obrázky a polštáři vlastnoručně namalovanými. Ušít nám je pomohla babička Preislerová. V nemocnici nás provázela a s prostředím seznamovala maminka Kopecká, která tam pracuje. Viděli jsme také canisterapii, léčení s pejskem.

http://skolarajnochovice.rajce.idnes.cz/Canisterapie

 

6.třída s paní učitelkou Dytrychovou na výletě navštívila Pustevny.

http://jana125.rajce.idnes.cz/Vylet_6tr._Pustevny_2012/

 

V rámci požární prevence  navštívili 1.a 2. třídu profesionální hasiči, kteří zábavnou formou programu Hasík po dva dny děti seznamovali s bezpečným chováním, přivoláním a poskytnutím pomoci.

Žáci zhlédli filmové představení ve Valaškém Meziříčí. Viděli film Probudím se včera.

 

Předposlední školní den se s námi rozloučili žáci 9.třídy, kteří nás obdarovali dortem a dostali od nás žákovské knížky za všech 9 let a propouštěcí listinu.

http://skolarajnochovice.rajce.idnes.cz/Propousteni_devataku_2012/

 

Před tím se chtěli také rozloučit s dětmi, tak pro ně uspořádali závěrečnou diskotéku.

http://skolarajnochovice.rajce.idnes.cz/Diskoteka_na_rozloucenou/#Propooutn9.2012124.jpg

 

Předposledním červnovým dnem jsme vcelku úspěšně zakončili školní rok.

 

 

Výpis dalších akcí a činnosti školy:

 

5.10. Přespolní běh BpH

6.10. Návštěva DDH ve VM

11.10. Návštěva na Úřadu práce KM

13.10. Zeměpisná exkurze Praha 9 tř.

25.10. Ochrana člověka za mimořádných situací

3.11. Florbal okrsek Holešov

24.11. Vědomostní soutěž Bible a my KM

3.12. Popelka na ledě FKSP

18.12. Turnaj ve florbalu KD Raj.

10.2. Beseda s pracovníkem KC KM

1.3. soutěž Bible a my-kraj. kolo

14.3. ZO okr.kolo Bph

20.3. Olympiáda ČJ KM

29.3. Hudební vystoupení ZUŠ BpH

21.5. Testování žáků 5. a 9. třídy

2.6. Atletické závody P. Lhota

21.6. Kulturní vystoupení ZUŠ

26.6. Ochrana člověka za mimořádných situací

 

Dlouhodobé akce

 

Po celý rok probíhaly na I. stupni  taneční přestávky. Děti z I. stupně si chodily zatancovat a zacvičit do školní jídelny, předcvičovaly jim starší spolužačky.

 

Během celého školního roku se všechny mladší děti setkávaly společně ve spodní třídě a projednávaly se školní slasti i strasti.

http://skolarajnochovice.rajce.idnes.cz/I._stupen_-_setkavani/#Propooutn9.2012079.jpg

 

Maminky s paní družinářkou pořádaly  tvůrčí dílny, které byly velmi oblíbené. Rodiče s dětmi i ostatní ženy veřejnost si vyráběli krásné věci.

 

Maminky s děvčátky chodily také cvičit na hodiny zumby do naší tělocvičny.

 

Opět probíhal projekt Zdravé zuby  a Dopravní výchova na I.stupni.

 

Žáci 3. a 4. třídy jezdili do Holešova na plavání.

 

Probíhala výuka Dopravní výchovy.

 

Pravidelně byla doplňována fotogalerie na našich školních stránkách.

 

Rodiče zde byli také upozorňováni na akce školy.

 

Z většiny akcí je podrobná fotodokumentace na webových stránkách školy http://zsrajnochovice.cz/

 

 

Kroužky

 

Čtenářský kroužek pod vedením Jany Gajdošové byl hojně navštěvován dětmi z družiny.

Dyslektický kroužek Aleny Zdráhalové pomáhal dětem překonat obtíže v učení.

Logopedický kroužek pokračoval pod vedením paní učitelky Naděždy Málkové.

Aerobik pod vedením Moniky Chromcové nás potěšil a reprezentoval svým vystoupením, tentokrát na téma tenistky.

Malá děvčátka měla svůj aerobik pro mladší pod vedením Petry Mičkové.

Mladší děti navštěvovaly kroužek fotbalu a florbalu pod vedením Josefa Mrázka.

Děvčata i chlapci si zacvičili v kroužku tancování s Markétou Palátovou.

 

Školní metodik prevence: Mgr. Jana Gajdošová

 

Ředitel: Vladimír Konečný

 

V Rajnochovicích 30.9.2012

 

 

 

 

Administrace
© 2012 | zsrajnochovice.cz | ZŠ Rajnochovice 7.1