h1


obsah

PŘÍLOHA  EVAULACE  PP 2012/2013 ZŠ RAJNOCHOVICE

 

 

Školní rok 2012/2013 byl  přeplněn akcemi. Všechny, které zde uvádím jsou podloženy nesmírným nasazením a tvořivostí učitelů, rodičů, veřejnosti i dětí a nejde jen o papírování a zaplnění tabulek.

Paní vychovatelka s maminkou Vašinovou pokračovala  v organizování tvořivých dílen, kdy se maminky s dětmi  učily plést košíky, zvonky, vyrábět obrázky ubrouskovou a prostřihovanou technikou, vánoční ozdoby, vyrábět bižuterii, malovat na hedvábí, na tašky, na trička apod.

Pokračovali jsme v akci Školní babička, kterou jsme rozšířili i na manželské páry. Setkávali učitelé, zástupci obce, rodiče i příbuzní, a zlepšovala se vzájemná komunikace.

Družina společně s rajnochovskými ženami, učiteli, rodiči a MŠ uspořádala 3. ročník Velikonoční prodejní výstavky lidové  a dětské tvořivosti.

Dále jsme také úzce spolupracovali s mateřským centrem Kamínek v Podlesí, s místními spolky, se sportovci a hasiči, se sdružením Život na venkově, s  rodiči dětí, při setkávání předškoláků, při organizací akcí, nebo i při návštěvě u rodičů dětí doma.

Dá se říci, že se prohloubila spolupráce školy s veřejností.

Atmosféra na škole je vstřícná, učitelé komunikují s dětmi na dobré úrovni a jsme podporováni panem ředitelem.

Co nám hodně chybí je modernější vybavení, peníze na pomůcky, na aktivity prevence, školení pedagogů, knihy, nábytek a podobně.

Setkáváme se spíše s menšími kázeňskými problémy.

Co se nám nedaří omezit, jsou vulgarismy dětí, hlučnost  a divoké chování o přestávkách.

Máme podezření na kouření starších žáků, o kterém rodiče ví, ale nedokáží je ovlivnit.

Je u nás přirozená slušnost v běžném chování, nicméně  děti čím dále řidčeji zdraví dospělé, například při ranním setkávání. A i cestou po veřejném prostranství je spíše nezvyklé, že děti samy od sebe kohokoliv pozdraví, pokud je učitel nevyzve. Řešíme to vysvětlením důvodu zdravení a osobním příkladem.

 

Jednorázové  akce

 

První větší školní akcí na podzim byly páté volby a korunovace krále školy. Tradičně předcházela výběru krále z 9.třídy/ zástupce žáků/ předvolební kampaň, na které se žáci dozvěděli, co kladného u každého žáka z 9. třídy spolužáci vypozorovali, a čeho si na nich cení. Tato hodnocení na listinách si potom také odnesli

na propouštěcích listech, když naší školu  na konci školního roku opouštěli.

Tyto vlastnosti jsou školní metodičkou sepisovány citlivě, ale zároveň i pravdivě.To znamená, že každou napsanou vlastnost uvedl aspoň jeden spolužák, zpravidla však se tyto vlastnosti opakují, protože jsou

pro daného člověka výrazné. Nezáleží tedy vůbec na jejich počtu a nedojde k srovnávání, že někdo je lepší, protože má dobrých vlastností napsáno více.

Voleb se tentokráte účastnili spolužáci od 4. do 9. třídy.

Následující den proběhla korunovace. Ta začala proslovem bývalého krále, Ondřeje Žídka, kterého nová škola pro tuto akci ochotně uvolnila a zároveň ocenila, že má ve své škole žáka, kterému dali spolužáci důvěru.

Ondra nám řekl, jak se mu na škole daří, na co v naší škole rád vzpomíná, co by přítomným spolužákům poradil.

Potom následovala vědomostní soutěž o naší škole, kterou připravil pan učitel Švarc.

Zástupci tříd dostávali otázky z oblasti témat o učitelích, spotu, historii školy a různé jiné. Takže šlo o další vesměs humorné pojetí života v naší škole.

Potom pan učitel Vilášek moderoval takzvaný Tipsport, kdy spolužáci tipovali, kdo se stane králem a každého kandidáta humorně představil.

Napínavým způsobem byl vyhlášen král, tentokráte Tomáš Hradil, a ten si k sobě zvolil místokrálovnu Michaelu Halenčákovou. Do funkce jej pasoval pan ředitel Konečný. Tomáš obdržel publikaci o Zlínském kraji a jmenovací dekret.

Pak vystupovali jednotliví žáci a třídy s blahopřáním, dárky, básničkami, písničkami, a dostávali bonbony a rajdukát. To je školní platidlo na výměnu jedné špatné známky, či poznámky.

Král pak během celého školního roku vystupoval jménem žáků a pomáhal při různých akcích, jako zástupce dětí.

http://skolarajnochovice.rajce.idnes.cz/Volby_a_korunovace

 

V říjnu rodiče s dětmi opět vyráběli krásné podzimní skřítky Podzimníčky.

http://skolarajnochovice.rajce.idnes.cz/Podzimnicci_2012/

 

Začátkem listopadu jsme uspávali  broučky s lampiónovým průvodem. Děti večer přenášely broučky ze školy do chaloupky u studánky za kostelem, zpívaly jim písničku, hrály na flétnu, a předaly nový vzkaz na zimu. Po cestě si svítily lampiony a na zpáteční cestě pily horký „rajnochovský rozehřívák“. Akci navštívilo asi 100 lidí, zájem veřejnosti bývá velký.

http://skolarajnochovice.rajce.idnes.cz/Uspavani_broucku_6.11.2012/

 

Paní učitelka z I. třídy Naďa Málková pozvala rodiče na slavnostní předávání slabikářů a pasování na čtenáře.

Děti  učinily slib čtenáře, pasoval je sám král školy a  předvedly rodičům a příbuzným  jak už  umí číst a psát.

http://skolarajnochovice.rajce.idnes.cz/Predavani_slabikaru_2012

 

V prosinci si žáci uspořádali Mikulášskou nadílku, při které žertovným způsobem popsali hříchy a dobré skutky žáků a učitelů naší školy v Zlaté knize.

 

Starší žáci pozvali mladší děti na Mikulášskou diskotéku do  kulturního domu. Děti si zatancovaly a zasoutěžily za doprovodu diskotékové hudby.

http://skolarajnochovice.rajce.idnes.cz/Mikulas_2012

 

Začátkem prosince také děti navštívili místní knihovnu, kde měli připraveny čertovské soutěže.

Kreslili čertovské a andělské obrázky a podepisovali smlouvu s čertem, kde rozhodovaly, zda patří do kategorie

- jsem hodná/ý/,

-zlobím, ale polepším se,

- jsem nenapravitelná/ý/.

http://knihovnarajnochovice.webk.cz/gallery/foto/certovska-knihovna/

 

Před Vánoci pak navštívili prvňáčci hospodářství jedné spolužačky - rodiny Hešlarů, kde viděli krávy, telátko, ovečky, slepice, kočku, psa a dozvěděli se něco o zvířátkách a jejich chovu. A na zpáteční cestě pozorovaly také koně v Hostinci Ve Dvoře.

http://skolarajnochovice.rajce.idnes.cz/Navsteva_u_Heslaru

 

V prosinci všichni žáci školy navštívili kino ve Valašském Meziříčí. Mladší viděli Dobu ledovou.

 

Ve třídách proběhly tradiční Vánoční besídky. Děti si dávaly dárky, vyráběly svícny a povídaly o vánočních zvycích. Většina tříd si tak užila třídnické hodiny.

http://skolarajnochovice.rajce.idnes.cz/Vanocni_besidky_ve_tridach

 

Těsně před Vánoci šly děti z družiny navštívit les a donést dárky také zvířátkům.

http://skolarajnochovice.rajce.idnes.cz/Druzina_ve_vanocnim_lese

 

V lednu nás potkala významná událost. Žákyně naší 6.třídy, Terezka Juráňová, se zúčastnila se svou slohovou prací literární soutěže na téma Spící spravedlnost. Psala v ní o tom, kdy podle ní spravedlnost v dnešním světě spí. Popisovala zejména těžký život zvířat.

V Brně pak převzala v budově Ústavního soudu ocenění od  předsedy ústavního soudu  Judr. Pavla Rychetského, blahopřání od autora knihy Spící spravedlnost Martina Vopěnky a také dárkový poukaz v hodnotě 2 000 korun na výběr knih pro sebe  a v hodnotě 5 000 korun na výběr knih pro školu od nakladatelství Fragment.

http://skolarajnochovice.rajce.idnes.cz/Vitezstvi_Terezky_Juranove/

http://www.spicimesto.cz/soutez/media-o-soutezi/

 

Koncem ledna jsme připravili opět netradiční zápis.

Předškoláci za své vědomosti získali 10 rajdukátů, které pak v improvizovaném školním obchodě měnili za drobné papírenské zboží, čímž zároveň prokazovali umění v počítání.

Při prověřování znalostí jsme použili výstupů z projektu předškolního alternativního vzdělávání Šance.

http://skolarajnochovice.rajce.idnes.cz/Zapis_2013

 

V únoru  uspořádala paní družinářka se staršími žáky Karneval masek.

http://skolarajnochovice.rajce.idnes.cz/Karneval_s_druzinou_2013/

 

V březnu vystoupili žáci školní družiny na sousedském posezení, pořádaném OÚ.

 

V dubnu jsme se v rámci Dnu Země účastnili akce Ukliďme svět. Uklízeli jsme okolí kolem místních komunikací a některých polních cest.

http://skolarajnochovice.rajce.idnes.cz/Uklidme_svet_2013/

 

Buzení broučků bylo pro nepřízeň počasí na poslední chvíli zrušeno a proběhlo později v rámci vyučování.

http://skolarajnochovice.rajce.idnes.cz/Buzeni_broucku_2013/

 

Někteří vybraní žáci nocovali ve škole v rámci Noci s Andersenem. Tentokrát jsme začali dříve a devátá třída společně s učitelkami připravili Cestu za pokladem na místní zříceninu hradu Šaumburk.

Po cestě jsme  psali tajné vzkazy pomocí přírodnin, pozorovali mraveniště, sázeli stromečky, zkoušeli rychlý pohyb lesním terénem, vymýšleli oslavné básničky a hlavně hledali poklad. Poklad hlídali rytíři a hradní pán-náš král školy a hradní paní-místokrálovna. A my jsme ho našli! V stmívajícím lese to byl na těchto historií opředených místech zajímavý zážitek.

Ve škole jsme pak unaveni strávili zajímavou noc.

http://skolarajnochovice.rajce.idnes.cz/Noc_s_Andersenem_2013/

 

Významné ocenění  Obecní knihovny Rajnochovice Nejlepší čtenář roku 2012 dostal žák 5.třídy Jakub Herman a cenu mu předala knihovnice. Zároveň byly do místní knihovny nakoupeny  knihy z edice Tintinova dobrodružství, které rád čte.

http://knihovnarajnochovice.webk.cz/gallery/foto/nejlepsi-ctenar-2012/

 

Velkolepý 3.ročník  Velikonoční výstavy zorganizovala naše paní vychovatelka Baďurová s místními ženami a maminkami. V kulturním domě byly vystaveny práce našich dětí a také jejich rodičů, dětí z MŠ, výrobky lidí z naší obce všeho druhu a také drobných pozvaných řemeslníků. Všechny návštěvníky opět potěšila bohatá nabídka.

http://skolarajnochovice.rajce.idnes.cz/Velikonocni_vystava_2013/

 

Děti s družinou v květnu vystupovaly na akci místních hasičů  - kácení máje.

http://sdhrajnochovice.wz.cz/gallery/index.php?sfpg=MjAxMS41LjI4IC0ga-FjZW7tIG3hamUvKio1ZjQ5NThjNWQ5NTExZjNmYzA0NzNmZTFhMjQ4NTY4MQ

 

Akce Školní babička byla tentokrát rozšířena. Shodli jsme se v tom, že se má využít každá příležitost, kdy chtějí děti udělat starším lidem radost.

Naše děti si vybrali tentokrát více školních babiček i manželských párů z Rajnochovice, z Podhradní Lhoty a jednu babičku z Komárna. Celkem 17 osob.

Všem babičkám i dědečkům donesly kytičku a pamětní listinu s dopisem. V každé obci nás doprovodili zástupci obecního úřadu.

Babičky i dědečci vzpomínali na své dětství, školu a užili jsme si s nimi spoustu pohody a legrace.

http://skolarajnochovice.rajce.idnes.cz/Skolni_babicky_a_dedecci_2013/

 

Představení ke Dni matek bylo plné tancování, básniček a písniček pro maminky.

S milými ukázkami klasických i moderních tanců pod vedením paní učitelky Vlachové se předvedly jen ty děti, které tancovaly s chutí, a v podstatě tancovali skoro všichni.

Družina ukázala country tance.

Starší děvčata si natrénovala sama s mladšími zumbu.

Starší chlapci trochu provokovali moderním tancem a bezkonkurenční kroužek aerobiku předvedl skladbu s názvem Pošta pro tebe, s kterou vítězí na soutěžích.

Skladbu vymyslela a připravila paní učitelka Mičková a secvičila Nela  Ondroušková.

http://skolarajnochovice.rajce.idnes.cz/Svatek_matek_2013/

 

Občanské sdružení Život na venkově uspořádalo ve spolupráci se školou pro rajnochovské děti atletické závody v běhu, skoku, šplhu a hodu.

http://skolarajnochovice.rajce.idnes.cz/Atleticke_zavody_14.6.2013/

 

 

Na výlet jsme se jeli s I. stupněm do Ranče v Kostelanech. Viděli jsme stáje, chov koní, obydlí indiána i s pravým indiánem, kovbojský hřbitov,  jízdu na koni, divadlo, trénovali hod tomahavkem, provlékali jsme podkovu, házeli lasem a utráceli v indiánském obchůdku.

http://skolarajnochovice.rajce.idnes.cz/Vylet_Kostelany_21.6.2013

 

8.třída s paní učitelkou Dytrychovou na výletě navštívila Brno.

http://skolarajnochovice.rajce.idnes.cz/Vylet_Brno_8._tr._13.6.2013/

 

V rámci práce s mapou u příležitosti dne k Ochraně života děti ze 4. a 5. třídy zkusily vytvářet mapy,  schovávat a následně hledat věci v terénu, podle příkladu tzv. kešek. Velmi je to bavilo.

http://skolarajnochovice.rajce.idnes.cz/Prace_s_mapou_-_kesky_4._a_5._tridy/

 

Žáci 5. a 4. třídy se na závěr školního roku rozloučili Nocováním ve škole.

Zakončili tak celoroční setkávání u příležitosti svých narozenin a rozloučili se svou třídní učitelkou, tedy se mnou.

Každý z nich vyslovil své přání  do budoucna pro kolektiv, sebe a školu. Jejich slova byla dojemná a moudrá, a v nejedněch očích se objevily i slzy.

http://skolarajnochovice.rajce.idnes.cz/Nocovani_ve_skole_s_5._a_4._tridou/

 

Žáci II.stupně navštívili film v kině ve Valašském Meziříčí  Nic nás nerozdělí.

 

Předposlední školní den se s námi rozloučili žáci 9.třídy, kteří nás obdarovali dortem a dostali od nás žákovské knížky za všech 9 let a propouštěcí listinu. Připravili si také počítačovou prezentaci svých let od dětství až po současnost.

http://skolarajnochovice.rajce.idnes.cz/Propousteni_devataku_2013/

 

Poslední školní den připravily ženy ze Sportovního klubu Rajnochovice  s rodiči, hasiči  a paní vychovatelkou

Indiánský den s táborákem.

Děti si prohlédly pravé týpí od paní Sobkové, rýžovaly zlato, lovily medvěda, chytaly ryby, opékaly špekáčky,

skákaly v pytli.

http://skolarajnochovice.rajce.idnes.cz/Indiansky_den_s_taborakem/

 

 

Výpis dalších akcí a činnosti školy:

24.10 . Ochrana života za mimořádných situací

8.11. Florbal- okrskové kolo – Holešov

9.11. Exkurze na SŠ Val. Meziříčí

14.11. Keramika pro I. stupeň

22.11. Návštěva poradenského centra ÚP KM – 9. třída

22.11. Hudební besídka ZUŠ ve ŠJ

8.12. Pracovní setkání se sdružením  Život na venkově v PL

20.12. Vánoční hudební besídka ZUŠ ve ŠJ

19.2. Vybíjená – okresní kolo, I.st. - BpH

14.3. Zeměpisná olympiáda BpH

11.4. Zeměpisná olympiáda

12.4. Hudební besídka ZUŠ ve ŠJ

22.4. Keramická dílna

25.4. Macdonald ś Cup – malá kopaná- BpH

13.5. Testování žáků 5. a 9. třídy

20.5. Pythagoriáda – Holešov

11.6. Fotografování školy

13.6. Školní výlet Brno

19.6. Exkurze – TON BpH

19.6. Návštěva MŠ v 1. třídě

25.6. Ochrana života za mimořádných situací

25.6. Školní výlet 9. třída

26.6. Školní výlet 6.,7. třída

 

Dlouhodobé akce

 

Po celý rok probíhaly na I. stupni  taneční přestávky. Děti z I. stupně si chodily zatancovat a zacvičit do školní jídelny, předcvičovaly jim starší spolužačky.

 

V rámci školní družiny děti navštěvovaly jednou měsíčně místní knihovnu. Paní knihovnice Dita Uhříková

 pro ně chystala soutěže, tématické besedy o knihách, pohoštění, zajímavé knihy.

http://knihovnarajnochovice.webk.cz/gallery/foto/druzina-v-knihovne-2013/

 

 

Rodiče s předškolními dětmi se setkávali a poznávali v čtyřech přípravných hodinách s paní učitelkou Janou Gajdošovou. Pro práci dětí byly zapůjčeny montessori pomůcky z Mateřského centra Kamínek z Podlesí, paní učitelka vycházela při setkávání z projektu pro předškolní vzdělávání Šance pro vaše dítě.

http://skolarajnochovice.rajce.idnes.cz/Setkani_s_predskolaky

http://skolarajnochovice.rajce.idnes.cz/Setkani_s_predskolaky_2./

 

 

V 4. a 5.třídě jsme se pravidelně setkávali u příležitosti třídnických hodin a oslav narozenin žáků, kde se zároveň projednávala různá témata etické výchovy.

http://skolarajnochovice.rajce.idnes.cz/4._a_5._trida_2012_13/

 

 

Maminky s paní družinářkou pořádaly  tvůrčí dílny, které byly velmi oblíbené. Rodiče s dětmi i ostatní ženy veřejnost si vyráběli krásné věci.

http://skolarajnochovice.rajce.idnes.cz/Tvorive_dilny

http://skolarajnochovice.rajce.idnes.cz/Tvorive_dilny_-_mydla/

http://skolarajnochovice.rajce.idnes.cz/tvoriva_dilna_unor_2013

http://skolarajnochovice.rajce.idnes.cz/Tvoriva_dilna_velikonocni/

http://skolarajnochovice.rajce.idnes.cz/Tvoriva_dilna_cerven/

 

 

Opět probíhal projekt Zdravé zuby  a Dopravní výchova na I.stupni.

 

Žáci 3. a 4. třídy jezdili do Holešova na plavání.

 

Pravidelně byla doplňována fotogalerie na našich školních stránkách.

 

Rodiče zde byli také upozorňováni na akce školy.

 

S rodiči jsme se setkávali se také na pravidelných rodičovských schůzkách  a konzultacích.

 

Z většiny akcí je podrobná fotodokumentace na webových stránkách školy http://zsrajnochovice.cz/

Odkazy na fotogalerii uvádím pod popisem akce.

 

Kroužky

 

Dyslektický kroužek Aleny Zdráhalové pomáhal dětem překonat obtíže v učení.

Logopedický kroužek pokračoval pod vedením paní učitelky Naděždy Málkové.

Aerobik pod vedením Nely Ondrouškové nás potěšil a reprezentoval svým vystoupením, tentokrát na téma Pošta pro tebe

Mladší děti navštěvovaly kroužek fotbalu  pod vedením Josefa Mrázka.

Děvčata i chlapci si zacvičili v tanečním kroužku s Markétou Palátovou.

Šachový kroužek vedl pan Uhlíř.

Kroužek národopisných tanců Javorníček vedl bývalý žák Jan Hradil.

Žáci v prostotách naší školy navštěvovali také LŠU Bystřice pod Hostýnem

a náboženství.

 

Školní metodik prevence: Jana Gajdošová

 

Ředitel: Vladimír Konečný

 

V Rajnochovicích 30.9.2013

 

 

 

 

 

 

Administrace
© 2012 | zsrajnochovice.cz | ZŠ Rajnochovice 7.1