h1


PŘÍLOHA  EVAULACE  PP 2013/2014  ZŠ RAJNOCHOVICE

 

 

Školní rok 2013/2014 byl  velmi činorodý.

Paní vychovatelka s maminkou Vašinovou pokračovala  v organizování tvořivých dílen, kdy se maminky s dětmi  učily plést košíky, zvonky, vyrábět obrázky ubrouskovou a prostřihovanou technikou, vánoční ozdoby, vyrábět bižuterii, malovat na hedvábí, na tašky, na trička apod.

Pokračovali jsme v akci Školní babička, kterou jsme rozšířili i na manželské páry. Setkávali učitelé, zástupci obce, rodiče i příbuzní, a zlepšovala se vzájemná komunikace.

Družina společně s rajnochovskými ženami, učiteli, rodiči a MŠ uspořádala 4. ročník Velikonoční prodejní výstavky lidové  a dětské tvořivosti.

Dále jsme také úzce spolupracovali  s místními spolky, se sportovci a hasiči, se sdružením Život na venkově, s  rodiči dětí, při setkávání předškoláků, při organizací akcí, nebo i při návštěvě u rodičů dětí doma.

Ještě více se prohloubila spolupráce školy s veřejností.

Atmosféra na škole je vstřícná, učitelé komunikují s dětmi na dobré úrovni a jsme podporováni panem ředitelem.

Máme nové tabule a vymalováno na I. stupni.

Chybí nám je modernější vybavení, peníze na pomůcky, na aktivity prevence, školení pedagogů, knihy, nábytek a podobně.

Setkáváme se spíše s menšími kázeňskými problémy, nezdravením, hlučností,  vulgarismy apod.

 

 

Jednorázové  akce

 

V září se žáci 8. a 9. třídy vydali na zeměpisnou exkurzi do Prahy.

 

První větší školní akcí na podzim byly šesté volby a korunovace krále školy. Tradičně předcházela výběru krále z 9.třídy/ zástupce žáků/ předvolební kampaň, na které se žáci dozvěděli, co kladného u každého žáka z 9. třídy spolužáci vypozorovali, a čeho si na nich cení. Tato hodnocení na listinách si potom také odnesli

na propouštěcích listech, když naší školu  na konci školního roku opouštěli.

Voleb se tentokráte účastnili spolužáci od 5. do 9. třídy.

http://skolarajnochovice.rajce.idnes.cz/Volby_krale/

 

Následující den proběhla korunovace.

Pan učitel Švarc představil deváťáky a připravil pro ně zajímavý kvíz.

Potom pan učitel Vilášek moderoval takzvaný Tipsport, kdy spolužáci tipovali, kdo se stane králem a každého kandidáta humorně představil.

Žáky byla zvolena královna Eva Vacková, která si vybrala místokrále Hynka Chvatíka. Do funkce jej pasoval pan ředitel Konečný. Eva obdržela publikaci o Zlínském kraji a jmenovací dekret.

Pak vystupovali jednotliví žáci a třídy s blahopřáním, dárky, básničkami, písničkami, a dostávali bonbony a rajdukát.  To je školní platidlo na výměnu jedné špatné známky, či poznámky.

Královna pak během celého školního roku vystupovala jménem žáků a pomáhala při různých akcích, jako zástupce dětí.

http://skolarajnochovice.rajce.idnes.cz/Korunovace_2013/

 

V říjnu rodiče s dětmi opět vyráběli krásné podzimní skřítky Podzimníčky. Akci si děti samy vyžádaly.

http://skolarajnochovice.rajce.idnes.cz/Podzimnicci_2013/

 

Koncem října byli rodiče prvňáčků pozvaní na slavnostní předávání slabikářů a děti byli pasováni na čtenáře.

Děti  učinily slib čtenáře, pasovala je sama královna školy. Předvedly rodičům a příbuzným  jak už  umí číst a psát.

http://skolarajnochovice.rajce.idnes.cz/Pasovani_na_ctenare/

 

24. října  jsme uspávali  broučky. Děti večer přenášely broučky od kulturního domu  do chaloupky u studánky za kostelem, zpívaly jim písničku, a předaly nový vzkaz na zimu. Po cestě si svítily lampiony a na zpáteční cestě pily horký „rajnochovský rozehřívák“.

 http://skolarajnochovice.rajce.idnes.cz/Uspavani_broucku_2013/

 

V listopadu nás navštívil se svým programem kouzelník, přišly i děti z MŠ.

http://skolarajnochovice.rajce.idnes.cz/Kouzelnik_2013/#IMG_7802.jpg

 

Koncem listopadu proběhla adventní besídka pro rodiče a veřejnost.  Děti měly připraveny tance, písničky a pohádky. Programem provázeli žáci 8. a 9. třídy. Součástí bylo i rozsvěcení obecního vánočního stromu.

Akce pokračovala následující víkend adventním jarmarkem, na kterém vystavovali a prodávali své výrobky drobní prodejci,  rodiče a děti ze základní školy.

http://skolarajnochovice.rajce.idnes.cz/Adventni_besidka_2013/

 

Vyzdobili jsme si i školní strom.

http://skolarajnochovice.rajce.idnes.cz/Zdobeni_skolniho_stromu/#IMG_8138.jpg

 

Starší žáci zorganizovali pro mladší děti na Mikulášskou nadílku.

http://skolarajnochovice.rajce.idnes.cz/MILULAS_9_.TR/#

 

Družina navštívila čertovskou obecní knihovnu.

http://skolarajnochovice.rajce.idnes.cz/Navsteva_v_knihovne/

 

Potom šli všichni na prohlídku místní Lesní železnice.

http://skolarajnochovice.rajce.idnes.cz/lesni_draha_2013/

 

Před Vánoci deváťáci připravili Vánoční diskotéku.

http://skolarajnochovice.rajce.idnes.cz/Diskoteka_2013/

 

 

Ve třídách proběhly tradiční Vánoční besídky. Děti si dávaly dárky, vyráběly svícny a povídaly o vánočních zvycích.

 

Těsně před Vánoci šly děti z družiny navštívit les a donést jídlo také zvířátkům.

 

Koncem ledna jsme připravili opět netradiční zápis.

http://skolarajnochovice.rajce.idnes.cz/Zapis_predskolaku_2014

 

Paní Hermanová přijela tvořit do školy s dětmi enkaustikou obrázky.

http://skolarajnochovice.rajce.idnes.cz/enkaustika_I.stupen_leden/

 

 

V únoru  uspořádala paní družinářka se staršími žáky Karneval masek.

http://skolarajnochovice.rajce.idnes.cz/Karneval_2014/

 

 

V březnu jsme u studánky  budili broučky, a v tělocvičně naši broučci tancovali a plnili různé úkoly.

Od pravých byli k nepoznání.

http://skolarajnochovice.rajce.idnes.cz/Buzeni_broucku_2014

 

V březnu vystoupili žáci na sousedském posezení, pořádaném OÚ.

 

Vybraní žáci  nocovali ve škole v Noci s Andersenem.

Hledali poklad a luštili rébusy při pochodu na rozhlednu s detektivem Vrťapkou a školním plyšovým pejskem Ťapkou.

http://skolarajnochovice.rajce.idnes.cz/Andersen_2014

 

 

V dubnu jsme se v rámci Dnu Země účastnili akce Ukliďme svět. Uklízeli jsme okolí kolem místních komunikací a některých polních cest.

http://skolarajnochovice.rajce.idnes.cz/Den_zeme_22.4._2014

 

 

Významné ocenění  Obecní knihovny Rajnochovice Nejlepší čtenář roku 2012 dostala žákyně  8. třídy Nela Hrušková. Do místní knihovny nakoupeny  její oblíbené knihy pro dospívající dívky.

http://knihovnarajnochovice.webk.cz/gallery/foto/nejlepsi-ctenar-roku-2013/

 

 

Velkolepý 4.ročník  Velikonoční výstavy zorganizovala naše paní vychovatelka Baďurová s místními ženami a maminkami. V kulturním domě byly vystaveny práce našich dětí a také jejich rodičů, dětí z MŠ, výrobky lidí z naší obce všeho druhu a také drobných pozvaných řemeslníků. Všechny návštěvníky opět potěšila bohatá nabídka.

http://skolarajnochovice.rajce.idnes.cz/Velikonocni_vystava_2014

 

Děti s družinou v květnu vystupovaly na akci místních hasičů  - kácení máje.

http://skolarajnochovice.rajce.idnes.cz/Kaceni_maje_2014/

 

 

Akce Školní babička byla opět rozšířena.

Děti všem vybraným babičkám i dědečkům donesly kytičku a pamětní listinu s dopisem. V Rajnochovicích a v Podhradní Lhotě  nás doprovodili zástupci obecního úřadu.

Babičky i dědečci vzpomínali na své dětství.

http://skolarajnochovice.rajce.idnes.cz/Skolni_babicky_2014/

 

 

V dubnu jsme ve škole volili rajnochovskou Superstar.

http://skolarajnochovice.rajce.idnes.cz/Superstar/

 

Výherci a všichni úspěšní zpěváci své písně zazpívali maminkám ke Svátku matek v kulturním domě.

http://skolarajnochovice.rajce.idnes.cz/Svatek_matek_2014/

po vystoupení bylo pro maminky pozváno amatérské divadlo pro dospělé s hrou

Veselé paničky windorské.

 

Družina se staršími žačkami  uspořádala atletické závody v běhu, skoku, šplhu a hodu.

http://skolarajnochovice.rajce.idnes.cz/Atleticke_zavody_2014/

 

Na výlet jsme se jeli s I. stupněm na Bouzov.

http://skolarajnochovice.rajce.idnes.cz/Vylet_na_Bouzov_2014/

 

Žáci 5. a 4. třídy se na závěr školního roku rozloučili Nocováním ve škole. Rozloučili se svou třídní učitelkou, paní Vlachovou.

 

Žáci II.stupně navštívili film v kině ve Valašském Meziříčí  Pojedeme k moři.

Mladší žáci zase Dobrodružství pana Peabodyho a Hermana.

 

Navštívily nás také hudebnící z Přerova s programem o hudební nauce netradičně: Potštátský houslový klíč.

http://skolarajnochovice.rajce.idnes.cz/Potstatsky_houslovy_klic/

 

V rámci orientace v terénu jsme podnikli výlet na místní rozhlednu.

http://skolarajnochovice.rajce.idnes.cz/Vylet_na_rozhlednu_2014/

 

Předposlední školní den se s námi rozloučili žáci 9.třídy, kteří nám nachystali pohoštění a dostali od nás žákovské knížky za všech 9 let a propouštěcí listinu.

http://skolarajnochovice.rajce.idnes.cz/Rozlouceni_s_devataky_2014/

 

Výpis všech akcí šk. Roku 2013/2014

25.9. Zeměpisná exkurze Praha  8. a 9. třída

2.10. Tvořivá dílna pro rodiče s dětmi a veřejnost

3.10. Přespolní běh  BpH  8. a 9. třída

15.10. Návštěva na úřadu práce  KM  9. třída

16.10. Volby krále 5. až 9. třída

16.10. Tvořivá dílna pro rodiče s dětmi a veřejnost

17.10. Korunovace školy -  učitelé a žáci ZŠ

19.10. Výstava tvořivých dílen – Ostrava  učitelé

23.10. Předávání čítanek 1.třída, rodiče s rodinami

24.10. Uspávání broučků - rodiče s dětmi a veřejnost

6.11. Tvořivá dílna pro rodiče s dětmi a veřejnost

7.11. Florbal  Holešov st.žáci, okrskové kolo

15.11. Kouzelnické vystoupení  žáci ZŠ

19.11. Ochrana života za mimořádných situací

20.11. Tvořivá dílna pro rodiče s dětmi a veřejnost

25.11. Vánoční keramická dílna I.stupeň

28.11. Soutěž Bible a my   KM

28.11. Besídka ZUŠ  - žáci ZUŠ

29.11. Adventní besídka KD  žáci a učitelé ZŠ, rodiče a veřejnost

29.11. Vánoční jarmark pro veřejnost v KD

30.11. Vánoční jarmark pro veřejnost v KD

6.12. Mikulášská nadílka 1.- 9. třída

6.12. Lesní železnice 1.- 9. třída

11.12. Tvořivá dílna pro rodiče s dětmi a veřejnost

19.12. Vánoční diskotéka 1.- 9. třída

20.12. Třídní vánoční besídky 1.- 9. třída

30.1. Tvoření s enkaustikou

30.1. Zápis do 1. třídy

5.2. Karneval školní družiny – školní družina

11.2. Tvořivá dílna pro rodiče s dětmi a veřejnost

25.2. Tvořivá dílna pro rodiče s dětmi a veřejnost

26.2. Zeměpisná olympiáda okresní kolo BpH

17.3.  Zeměpisná olympiáda krajské kolo Uherské Hradiště

18.3. Tvořivá dílna pro rodiče s dětmi a veřejnost

20.3. Buzení broučků - rodiče s dětmi a veřejnost

21.3. Matematický Klokan 5.- 9.třída

22.3. Sousedské posezení – kult. vystoupení

27.3. Jarní besídka ZUŠ

1.4. Tvořivá dílna pro rodiče s dětmi a veřejnost

4.4. Noc s Andersenem  I. stupeň a 9.třída

5.4. Dětský bazar KD

19.4. Velikonoční výstava rodiče s dětmi a veřejnost

22.4. Ukliďme svět 1.- 9. třída, ekologické vycházky

25.4. Rajnochovská superstar

28.4. Návštěva  na Dopravním hřišti VM  4. a 5. třída

28.4. Zdravé zuby – přednáška 1.- 3. třída

2.5. Den matek  vystoupení v KD

9.5. Školní babička – návštěva dětí u babiček a dědečků v Rajnochovicích, Podhradní Lhotě a Komárně

20.5. Tvořivá dílna pro rodiče s dětmi a veřejnost

29.5. Školní výlet Praha 9. třída

29.5. Školní výlet Holešov 6. třída

5.6. Dětský den u Hermanů a u Málků

3.6. Sportovní Den dětí  1.- 9. třída

4.6. Hasík – protipožární prevence 2. a 3. třída

5.6. Dětský den u Hermanů a u Málků

5.6. Návštěva  na Dopravním hřišti VM  4. a 5. třída

9.6. Návštěva MŠ v 1. třídě

10.6. Školní výlet Bouzov I.stupeň

11.6. Atletické závody – ŠD

11.6. Tvořivá dílna pro rodiče s dětmi a veřejnost

12.6. Fotografování školy

13.6. Hasík – protipožární prevence 2. a 3. třída

14.6. Atletický sportovní den pro děti a dospělé Život na venkově

17.6.  Školní výlet 7. a 8. třída Rožnov pod Radhoštěm

19.6. Hudební besídka ZUŠ  žáci ZUŠ ŠJ

20.6. Dětský den 3. a 4. třída

23.6. Filmové představení Valašské Meziříčí  I.stupeň Dobrodružství pana Peabodyho a Shermana

24.6. Ochrana života za mimořádných situací

24.6. Filmové představení Valašské Meziříčí  II. stupeň Pojedeme k moři

24.6. Návštěva u Hermanů

25.6. Návštěva U vás doma 1.třída u Kaděrů ve Lhotě

26.6. Rozloučení s 9. třídou

 

 

Dlouhodobé akce

 

 

V rámci školní družiny děti navštěvovaly jednou měsíčně místní knihovnu. Paní knihovnice Dita Uhříková

 pro ně chystala soutěže, tématické besedy o knihách, pohoštění, zajímavé knihy.

http://knihovnarajnochovice.webk.cz/gallery/foto/a-opet-nase-deti-2013/

 

 

Maminky s paní družinářkou pořádaly  tvořivé dílny, které byly časté a velmi oblíbené. Rodiče s dětmi i ostatní ženy veřejnost si vyráběli krásné věci.

http://skolarajnochovice.rajce.idnes.cz/Tvoriva_dilna_zari/

http://skolarajnochovice.rajce.idnes.cz/Tvoriva_dilna_rijen/

http://skolarajnochovice.rajce.idnes.cz/Tvoriva_dilna_listopad/

http://skolarajnochovice.rajce.idnes.cz/Tvoriva_dilna_Vanoce_slavnostni/

http://skolarajnochovice.rajce.idnes.cz/Tvoriva_dilna_unor_2014/

http://skolarajnochovice.rajce.idnes.cz/Tvoriva_dilna_brezen_2014/

http://skolarajnochovice.rajce.idnes.cz/Tvoriva_dilna_duben_2014

http://skolarajnochovice.rajce.idnes.cz/Tvoriva_dilna_s_ekolinou/

 

 

 

Opět probíhal projekt Hasík, Zdravé zuby  a Dopravní výchova na I.stupni.

 

Žáci 3. a 4. třídy jezdili do Holešova na plavání.

 

Pravidelně byla doplňována fotogalerie na našich školních stránkách.

 

Rodiče zde byli také upozorňováni na akce školy.

 

S rodiči jsme se setkávali se také na pravidelných rodičovských schůzkách  a konzultacích.

 

Z většiny akcí je podrobná fotodokumentace na webových stránkách školy http://zsrajnochovice.cz/

Odkazy na fotogalerii uvádím pod popisem akce.

 

Kroužky

 

Dyslektický kroužek Aleny Zdráhalové navštěvovalo 6 dětí a pomáhal dětem překonat obtíže v učení.

Logopedický kroužek pokračoval pod vedením paní učitelky Naděždy Málkové, navštěvovalo jej 13 dětí.

Aerobik probíhal pod vedením Petry Mičkové a M.Chromcové s 18 dětmi.

26 dětí navštěvovalo kroužek fotbalu  pod vedením maminky Evy Kopecké.

23 dětí chodilo do florbalu pod vedením pana Josefa Mrázka.

14 chlapců a děvčat si zacvičilo v tanečním kroužku s Markétou Palátovou.

Šachový kroužek s 11 dětmi vedl pan Jiří Uhlíř aj.Valenta.

Kroužek národopisných tanců Javorníček s 26 dětmi vedl bývalý žák Jan Hradil.

V prostorách naší školy navštěvovalo také 17 dětí  LŠU Bystřice pod Hostýnem

a 38 dětí náboženství.

 

Školní metodik prevence: Jana Gajdošová

 

Ředitel: Vladimír Konečný

 

V Rajnochovicích 30.9.2014

Administrace
© 2012 | zsrajnochovice.cz | ZŠ Rajnochovice 7.1