Škola v projektech


Škola v projektech

Projekt podpořený
z Operačního programu


Vzdělávání pro konkurenceschopnost

V naší škole je realizován projekt EU
na podporu čtenářské gramotnosti.
Bylo nakoupeno přibližně  tisíc knih do školní knihovny
a v 1. až 8. ročníku probíhají čtenářské dílny.

--------------------------------------

Administrace
© 2012 | zsrajnochovice.cz | ZŠ Rajnochovice