Škola v projektechNázev projektu: ZŠ Rajnochovice
Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0007635
Zahájení realizace projektu: 1.7.2017
Ukončení realizace projektu: 30.6.2019
Délka realizace: 24 měsíců
Výše podpory: 446 656,00 Kč

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Naše škola se stala úspěšným žadatelem v rámci výzvy 02_16_022  Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Projekt je kombinací aktivit z těchto oblastí: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ZŠ, extrakurikulární rozvojové aktivity ZŠ.Škola v projektech

Projekt podpořený
z Operačního programu


Vzdělávání pro konkurenceschopnost

V naší škole je realizován projekt EU
na podporu čtenářské gramotnosti.
Bylo nakoupeno přibližně  tisíc knih do školní knihovny
a v 1. až 8. ročníku probíhají čtenářské dílny.

--------------------------------------

Administrace
© 2012 | zsrajnochovice.cz | ZŠ Rajnochovice 7.1