h1


PŘÍLOHA  EVAULACE  PP 2014/2015 ZŠ RAJNOCHOVICE

 

 

Školní rok 2014/15 byl  velmi plodný.

Paní vychovatelka s maminkami pokračovala  v organizování tvořivých dílen, kdy se maminky s dětmi  věnovaly .

Setkávali učitelé, zástupci obce, rodiče i příbuzní a veřejnost.

Družina společně s rajnochovskými ženami, učiteli, rodiči a MŠ uspořádala 5. ročník Velikonoční prodejní výstavky lidové  a dětské tvořivosti.

Dále jsme také úzce spolupracovali  s místními spolky, se sportovci a hasiči, se sdružením Život na venkově, s  rodiči dětí, při setkávání předškoláků, při organizací akcí, nebo i při návštěvě u rodičů dětí doma.

Ještě více se prohloubila spolupráce školy s veřejností.

Atmosféra na škole je vstřícná, učitelé komunikují s dětmi na dobré úrovni a jsme podporováni panem ředitelem.

Chybí nám je modernější vybavení, peníze na pomůcky, na aktivity prevence, školení pedagogů, knihy, nábytek a podobně.

Ve škole přibyly kontejnery na tříděný odpad a sbíráme baterie a drobný elektromateriál.

Setkáváme s menšími kázeňskými problémy, nezdravením, hlučností, vulgarismy a bohužel i s krádežemi.

Tento rok jsme se zejména věnovali aktuálnímu problému dnešní mládeže -kyberšikaně a zacházení  s osobními údaji.

 

 

Jednorázové  akce

 

V září se žáci 2. třídy vydali na návštěvu k Vrajíkům, rodičům jednoho našeho žáka.

Kuba nám ukázal jejich hospodářství, kaktusy a dostali jsme i svačinu.

http://skolarajnochovice.rajce.idnes.cz/Navsteva_u_vas_doma_2014-2015/

 

 

Na podzim byly sedmé volby a korunovace krále školy. Tradičně předcházela výběru krále z 9.třídy/ zástupce žáků/ předvolební kampaň, na které se žáci dozvěděli, co kladného u každého žáka z 9. třídy spolužáci vypozorovali, a čeho si na nich cení. Tato hodnocení na listinách si potom také odnesli

na propouštěcích listech, když naší školu  na konci školního roku opouštěli.

Voleb se účastnili spolužáci od 4. do 9. třídy.

http://skolarajnochovice.rajce.idnes.cz/Volby_a_korunovace_2014/

 

Následující den proběhla korunovace.

Pan učitel Švarc představil deváťáky a připravil pro ně překvapení se záhadným rytířem.

Žáci hádali, o kterou historickou postavu se jedná.

Potom pan učitel Vilášek moderoval takzvaný Tipsport, kdy spolužáci tipovali, kdo se stane králem a každého kandidáta humorně představil.

Žáky byla zvolena královna Iveta Indruchová, která si vybrala místokrálovnu Martinu Hradilovou. Do funkce ji pasoval pan ředitel Vladimír Konečný. Iveta obdržela publikaci o Zlínském kraji a jmenovací dekret.

Pak vystupovali jednotliví žáci s blahopřáním, dárky, básničkami, písničkami, a dostávali bonbony a rajdukát.  To je školní platidlo na výměnu jedné špatné známky, či poznámky.

Královna pak během celého školního roku vystupovala jménem žáků a pomáhala při různých akcích, jako zástupce dětí.

 

V říjnu děti I. stupně jely do Chvalčova do sběrného dvora a zúčastnily se tam programu Tonda obal. Prohlédly si sběrný dvůr, práce v něm, popelářské vozy, vyzkoušeli si, jak se vysypávají kontejnery, diskutovaly s naší místostarostkou paní Jurčovou o odpadech v místě svého bydliště a dozvěděly se podrobnosti o třídění odpadu. Samy rozhodovaly, kde co patří.

http://skolarajnochovice.rajce.idnes.cz/Tonda_obal_2014/

 

 

Koncem listopadu byli rodiče prvňáčků pozvaní na slavnostní předávání slabikářů a děti byli pasováni panem ředitelem na čtenáře.

Předvedly rodičům a příbuzným,  jak už  umí číst a psát.

http://skolarajnochovice.rajce.idnes.cz/Pasovani_na_ctenare_2014/

 

V ostatních třídách probíhal na I. stupni  Den otevřených dveří.

 

6. listopadu jsme uspávali  broučky.  Děti večer přenášely broučky od školy do chaloupky u studánky za kostelem, zpívaly jim písničku. Starší žákyně zahrály na flétnu, a předaly nový vzkaz na zimu. Po cestě svítily lampiony a na zpáteční cestě každé dítě dostalo dopis broučkům k vymalování s sebou domů. Všichni se zahřáli horkým „rajnochovským rozehřívákem“.

 http://skolarajnochovice.rajce.idnes.cz/Uspavani_broucku_6.11.2014

 

 

Koncem listopadu zorganizoval pan učitel Švarc s rodiči, s farním úřadem, s Javorníčkem a dalšími Putování do Betléma pro rodiče a veřejnost.  Děti i dospělí zpívali koledy a doprovázeli  příchod tří králů do živého Betléma.. Součástí bylo i rozsvěcení obecního vánočního stromu.

Akce pokračovala následující víkend adventní výstavkou, na které vystavovali a prodávali své výrobky drobní prodejci,  rodiče a děti ze základní a mateřské školy .

http://skolarajnochovice.rajce.idnes.cz/Putovani_do_Betlema/#IMG_0828.jpg

 

 

Starší žáci zorganizovali pro mladší děti na Mikulášskou nadílku.

http://skolarajnochovice.rajce.idnes.cz/Mikulas_2014

 

Družina navštívila čertovskou obecní knihovnu. http://knihovnarajnochovice.webk.cz/gallery/foto/certovska-knihovna-2014/

 

Všichni žáci si prohlédli pokroky v  místní Lesní železnici, dostali čaj a povozili se ve vláčku.

http://skolarajnochovice.rajce.idnes.cz/Navsteva_lesni_zeleznice_rijen_2014

 

V polovině prosince celá škola navštívila filmovou pohádku Tři bratři ve Valašském Meziříčí.

http://skolarajnochovice.rajce.idnes.cz/Kino_Tri_bratri_prosinec/

 

Před Vánoci deváťáci připravili Vánoční diskotéku.

http://skolarajnochovice.rajce.idnes.cz/Vanocni_diskoteka_2014/

 

 

Ve třídách byly tradiční Vánoční besídky. Děti si dávaly dárky, vyráběly svícny a povídaly o vánočních zvycích.

 

Před Vánoci šly děti z družiny navštívit les a donesly jídlo zvířatům.

 

 

Koncem ledna jsme připravili  netradiční zápis předškoláků..

http://skolarajnochovice.rajce.idnes.cz/Zapis_predskolaku_2015

 

V únoru  uspořádala paní družinářka se staršími žáky Karneval masek.

http://skolarajnochovice.rajce.idnes.cz/Karneval_2015/

 

 

V březnu jsme u studánky v rámci školy budili broučky.

 

19.3. se uskutečnily besedy s Policií ČR ve všech třídách. U mladších dětí na téma Policista je náš kamarád a u starších Trestní odpovědnost mládeže a páchaná na mládeži,  závažnost kyber šikany a nakládání s osobními údaji.

http://skolarajnochovice.rajce.idnes.cz/Policista_je_nas_kamarad/

 

 

 

Letos jsme pořádali v naší škole 11. ročník Noci s Andersenem.
Zúčastnilo se ho 28 dětí a 3 dospělí.
Vše proběhlo na motivy pohádky Jana Drdy Hrátky s čertem.
Původně jsme měli připravenu cestu do lesa k Čertovu kameni, jako Káča s princeznou,
ale pro nepřízeň počasí jsme museli zůstat ve škole.
Děti se nejdříve seznámily s touto pohádkou a potom šly plnit úkol s hádankami k této pohádce.
Zároveň dostaly balíček bonbonů a za něj upsaly duši čertu. Podepsaly list totiž červeným fixem a zněl takhle:

Upisuji duši čertu za to, že jsem dostala bonbony. Podpis:

První část textu zamaskovaní čerti dovedně ukryli a děti si neověřily, co podepisují.
Pak vtrhl do třídy loupežník Sarka Farka a okrádal s bambitkou děti.
Potom přišli čerti a radovali se, že mají tolik dušiček a loupežníka k tomu.
Na pomoc jim přišel poustevník Školastykus a radil dětem jak se dostat z moci pekelné a vymodlit si nebe.
Myšlenku mu vyvrátil anděl, a vyděsil ho tím, že mu odmítl Boží milost.
Děti společně přišly na to, že poustevník je pyšný, a proto je také hříšný.

V následující besedě jsme diskutovali o tom, jak je nebezpečné podepisovat to, co si nepřečteme
a podlehnout nátlaku jiných,
navrhovali jsme řešení, jak si duši z pekla vykoupit.
Konečným důsledkem bylo nakreslení krásných mandal pro výzdobu školy a
vytváření pravidel chování mezi kamarády a spolužáky.
Děti potom s chutí úpis roztrhaly a dostaly pohlednici pro Andersenovské spáče.
Noc byla poměrně rušná, dětem se na rozdíl od učitelů moc spát nechtělo, ale nakonec jsme všichni usnuli a noc bez problémů prospali.

Za  vybrané peníze jsme připravili snídani pro děti a zakoupili knihu Na hradě Bradě a České pohádky Jana Drdy do místní knihovny.

Sponzorským darem, místní výborným chlebem, nás obdarovala Lhotská pekárna.

http://skolarajnochovice.rajce.idnes.cz/Andersen_2015/#IMG_1520.jpg

 

 

 

V dubnu jsme se v rámci Dnu Země účastnili akce Ukliďme svět. Uklízeli jsme okolí kolem místních komunikací a některých polních cest.

http://skolarajnochovice.rajce.idnes.cz/Den_Zeme_malovani_kridami/

 

 

 

Významné ocenění  Obecní knihovny Rajnochovice Nejlepší čtenář roku 2012 dostala žákyně  8. třídy Tereza Juráňová. Do místní knihovny byly nakoupeny její oblíbené knihy pro dospívající dívky a pátračky.

http://knihovnarajnochovice.webk.cz/gallery/foto/nejlepsi-ctenar-roku-2013/

 

 

Velkolepý 5.ročník  Velikonoční výstavy zorganizovala naše paní vychovatelka Baďurová s místními ženami a maminkami. V kulturním domě byly vystaveny práce našich dětí, dětí z MŠ, výrobky lidí z naší obce všeho druhu a také drobných pozvaných řemeslníků. Všechny návštěvníky opět potěšila bohatá nabídka.

http://skolarajnochovice.rajce.idnes.cz/Velikonocni_vystava_2014

 

V dubnu jsme ve škole volili rajnochovskou Superstar.

http://skolarajnochovice.rajce.idnes.cz/Superstar_2015/

 

Výherci a všichni úspěšní zpěváci své písně zazpívali maminkám ke Svátku matek v kulturním domě.

Program byl doplněn vystoupením jednotlivých tříd s dramatizací pohádek a tancem.

http://skolarajnochovice.rajce.idnes.cz/Svatek_matek_2015/

 

Místní divadelní spolek Rajlhoťáci (složený s rodičů našich dětí pod vedením pana učitele Švarce) při sdružení Život na venkově  uvedl divadelní komedii Ženy v nepokoji.

 

Družina se staršími žáky  uspořádala Olympiádu.

http://skolarajnochovice.rajce.idnes.cz/Olympiada_2015/

 

V dubnu nám rejdily po tělocvičně čarodějnice a čarodějové  z družiny.

http://skolarajnochovice.rajce.idnes.cz/Carodejnice_druzina_2015/

 

Děti z družiny se byly projet na koních Ve Dvoře.

http://skolarajnochovice.rajce.idnes.cz/Druzina_na_koni_2015/

 

V červnu jsme uspořádali Den dětí s různými disciplínami a soutěžemi.

http://skolarajnochovice.rajce.idnes.cz/Den_deti_2015/

 

Do výuky se za námi přišly podívat děti z mateřské školky.

http://skolarajnochovice.rajce.idnes.cz/Predskolaci_ve_skole_2015/

 

Na výlet jsme se jeli s I. stupněm do Modré na Dobrou vodu. Seznámili jsme se s ekosystémem vody a ukázkami zemědělství a řemeslnictví v dávných časech.

http://skolarajnochovice.rajce.idnes.cz/Vylet_I.stupen_2015/

 

Navštívili jsme filmové představení  Ovečka Shaun.

http://skolarajnochovice.rajce.idnes.cz/Kino_cerven_2015/#DSC01191.jpg

 

 

Předposlední školní den se s námi rozloučili žáci 9.třídy. Nachystali pohoštění a shrnutí svého působení ve škole na fotoprezentaci  v počítači. Dostali od nás propouštěcí listinu.

Na jejich vlastní přání se rozloučili formou diskotéky také se všemi žáky, což od nich bylo milé.

http://skolarajnochovice.rajce.idnes.cz/Rozlouceni_s_devataky_2015/

 

Výpis akcí školního roku 2014/2015

25.9.  Přespolní běh BpH

1.10. Výuka na DDH Val. Mez. 4. třída

8. 10. Tvořivá dílna pro rodiče s dětmi a veřejnost (Podzimní závěsy)

20. 10. Volba Krále školy  4.- 9. třída

21. 10. Výuka na DDH Val. Mez. 4. třída

21. 10. Tonda obal  Chvalčov 1. – 5. třída

21. 10. Ochrana člověka za mimořádných situací 1. – 9. třída

22. 10. Korunovace krále školy 1. – 9. třída

22.10. Tvořivá dílna pro rodiče s dětmi a veřejnost ( Vánoční tvoření)

31.10.  Návštěva Rajnochovské lesní železnice 1. – 9. třída

6. 11. Uspávání broučků pro rodiče s dětmi a veřejnost

7. 11. Exkurze SPŠS Val. Mez. 9. třída

12.11. Tvořivá dílna pro rodiče s dětmi a veřejnost ( Vánoční tvoření)

20. 11. Keramická dílna I.stupeň

25. 11. Předávání slabikářů  1. třída, rodiče a příbuzní

25.11.  Den otevřených dveří I. stupeň

25.11.  Návštěva ÚP KM  9.třída

27.11. Soutěž Bible a my

27.11. Besídka ZUŠ

28.11. Adventní výstava

28.11. Putování do Betléma

29.11. Adventní výstava

29.11. Vystoupení Javorníčku

5.12.  Mikulášská nadílka 1.-9. třída

10.12. Tvořivá dílna pro rodiče s dětmi a veřejnost ( Vánoční dekorace)

16.12. Návštěva kina Val. Mez.  1.-9. třída

18.12. Vánoční diskotéka 1.-9. třída

18.12. Vánoční besídka ZUŠ

19.12. Třídní ván. besídky 1.-9. třída

23.1. Exkurze Brno 8., 9. třída

29.1. Zápis do 1. třídy

4.2. Karneval školní družiny

17.2. Zeměpisná olympiáda  BpH

18.2. Tvořivá dílna pro rodiče s dětmi a veřejnost ( Velikonoční tvoření)

24.2. Vybíjená BpH I.stupeň

18.3. – 20.5.  Plavání Holešov 3.,4. třída

18.3. Tvořivá dílna pro rodiče s dětmi a veřejnost ( Velikonoční tvoření)

19.3. Beseda s Policií ČR 2.- 9. třída

20.3.  Matematický Klokan 4.- 9. třída

21.3. Sousedské posezení

27.3. Noc s Andersenem I. stupeň a 9. třída

4. a 5. 4. Velikonoční výstavka

7.4. Šachový turnaj Branky na Moravě 4., 5. třída

16.4. Jarní besídka ZUŠ

16.4. Preventivní program z PPM KM 4. a 5. třída

21.4. Preventivní program z PPM KM 4. a 5. třída

23.4. Den Země aneb Ukliďme svět , ekol. vycházky

23.4. Výuka na DDH Val. Mez. 4. třída

23.4.  Buzení broučků I. stupeň

7.5. Rajnochovská Superstar 1.- 9. třída

14.5. Svátek matek  1.- 9. třída

15.5. Poznávací zájezd Olomouc(náboženství)

19.5. Projekt Vesnice roku

2.6. Sportovní Den dětí

9.6. Preventivní program z PPM KM 4. a 5. třída

11.6. Výuka na DDH Val. Mez. 4. třída

16.6. Návštěva MŠ v 1. třídě

18.6. Školní výlet Modrá, I. stupeň

18.6. Školní výlet Olomouc 8.,9. třída

23.6. Výlet Brno 7. třída

23.6. Pobyt v přírodě 6. třída

25.6. Návštěva kina Val.Mez.

25.6. Závěrečná besídka ZUŠ

26.6. Rozloučení s 9. třídou

 

 

Dlouhodobé akce

 

 

V rámci školní družiny děti navštěvovaly jednou měsíčně místní knihovnu. Paní knihovnice Dita Uhříková

 pro ně chystala soutěže, tématické besedy o knihách, o Rajnochovicích a okolí, pohoštění, zajímavé knihy.

 

 

 

Maminky s paní družinářkou pořádaly pro rodiče s dětmi a veřejnost tvořivé dílny.

http://skolarajnochovice.rajce.idnes.cz/Tvoriva_dilna_zari_2014/

http://skolarajnochovice.rajce.idnes.cz/Tvoriva_dilna_rijen_2014/

http://skolarajnochovice.rajce.idnes.cz/Tvoriva_dilna_listopad_2014

http://skolarajnochovice.rajce.idnes.cz/Vanocni_tvoriva_dilna/

http://skolarajnochovice.rajce.idnes.cz/Tvoriva_dilna_unor_2015/

http://skolarajnochovice.rajce.idnes.cz/Tvoriva_dilna_brezen_2015/

 

 

Na podzim jsme malovali mandaly a zapojili se do projektu Mandala dětem. Mandaly dvou našich  žákyň, Barbory Uhlířové a Karolíny Vlašičové,  byly internetovým hlasováním vybrány do putovní výstavy po republice a jejich mandaly se vytištěny do kalendáře na  rok 2016. Tato výstava se uskuteční i v naší škole.

http://skolarajnochovice.rajce.idnes.cz/Mandaly_2014-2015/.

 

 

Zahájili jsme provoz školního klubu pro starší žáky.

 

Začlenili jsme se do ekologického projektu Recyklohraní, v kterém kromě sběru elektromateriálu a baterek řešíme ekologická témata a vztah k přírodě.

http://skolarajnochovice.rajce.idnes.cz/Recyklohrani-_domaci_pomocnici/

http://skolarajnochovice.rajce.idnes.cz/Recyklohrani_-_svetlo/

 

Opět probíhal projekt Zdravé zuby  a Dopravní výchova na I.stupni.

 

Žáci 3. a 4. třídy jezdili do Holešova na plavání.

 

Žáci 4. třídy jezdili na Dopravní hřiště do Valašského Meziříčí.

 

Pravidelně byla doplňována fotogalerie na našich školních stránkách.

 

Na návsi jsme měli informační nástěnku, na které byly oznamovány školní akce , informace  o  dění ve škole, včetně fotodokumentace.

 

Hodně aktivit školy bylo zmíněno v Rajnochovském zpravodaji, který obec vydává.

 

Ve škole byla zásluhou dětí, učitelů a hlavně paní vychovatelky neustále aktualizovaná nádherná výzdoba.

http://skolarajnochovice.rajce.idnes.cz/Vyzdoba_zima_2014-2015/

 

 

Rodiče zde byli také upozorňováni na akce školy.

 

S rodiči jsme se setkávali se také na pravidelných rodičovských schůzkách  a konzultacích.

 

Z většiny akcí je podrobná fotodokumentace na webových stránkách školy

 http://zsrajnochovice.cz/

 

Odkazy na fotogalerii uvádím pod popisem akce.

 

Kroužky

 

Dyslektický kroužek Aleny Zdráhalové navštěvovalo 7 dětí. Pomáhal dětem překonat obtíže v učení.

Logopedický kroužek pokračoval pod vedením paní učitelky Naděždy Málkové, navštěvovalo jej 13 dětí.

Aerobik probíhal pod vedením  Moniky Chromcové s 18 dětmi.

23 dětí navštěvovalo kroužek fotbalu pod vedením maminky Evy Kopecké.

12 dětí chodilo do sportovního florbalového kroužku pana J. Mrázka a 13 dětí do sportovního volejbalového kroužku p. učitele V. Švarce.

30 chlapců a děvčat si zacvičilo v tanečním kroužku s Markétou Palátovou.

Šachový kroužek s 10 dětmi vedl pan Jiří Uhlíř a J.Valenta.

Kroužek národopisných tanců Javorníček s 21 dětmi vedl  Jan Hradil s maminkami žáků, paní Hruškovou a s paní Chrobákovou.

V prostorách naší školy navštěvovalo  25 dětí LŠU Bystřice pod Hostýnem

a 43 dětí náboženství.

 

 

Školní metodik prevence: Mgr.Jana Gajdošová

 

Ředitel: Mgr.Vladimír Konečný

 

V Rajnochovicích  30.9.2015

 

 

 

 

Administrace
© 2012 | zsrajnochovice.cz | ZŠ Rajnochovice 7.1